Terroir Tekov

terror-tekov.jpg

V posledných dvoch desaťročiach sa pri označovaní slovenských vín kládol dôraz na prívlastok, laicky povedané na cukornatosť hrozna. Takéto označovanie vín určite na začiatku pomohlo, pretože vštepilo zákaznikovi myšlienku, že rôzne vína môžu mať rozdielnu kvalitatívnu úroveň. Cukornatosť hrozna je síce dôležitý parameter, ale určite nie jediný a pre charakter vína už vôbec nie najdôležitejší. Pre opis charakteru vína sa čoraz častejšie začína používať francúzke slovo terroir. Tento výraz nemá presne a jasne určenú definíciu, zahŕňa v sebe totiž niekoľko parametrov. Môžeme povedať, že je to rovnica s viacerými premennými.

1. Prírodné prostredie, kde je vinohrad vysadený. Pred vysadením vinohradu by mal vinohradník poznať podložie, mikroklímu, počet zrážok do roka, orientácia svahu na svetové strany a podobne.  V prípade, že sa vinič pestuje v chladnejšej oblasti, jeho vegetačné fázy prebiehajú pomalšie.  Hrozno pomalšie dozrieva a preto sa napríklad u bielych aromatických odrodách zvyšuje obsah extraktívnych a aromatických látok. Čo sa týka pôdnych podmienok - hovorí sa, že čím viac vinič trpí v pôde, tým je víno vyrobené z tohto hrozna plnšie a má mohutnejšie telo. Takže netreba vinič veľmi rozmaznávať, hlavný koreň  siaha hlboko do pôdy a odtiaľ si čerpá vodu a potrebné živiny. 

2. Výber odrody. Každá oblasť je vhodná na pestovanie iných odrôd. Preto je dôležité, aby sa na základe historických skúseností a sledovania klimatických zmien  vysádzali také odrody, ktorým sa v regióne prirodzene darí.

3. Ľudská činnosť. Vinár určuje, akým technologickým spôsob bude hrozno spracované a ako bude postupovať pri procese zrenia vína. Moderný svet ponúka nespočetné množstvo technologických postupov, od tradičných až po ultra moderné. Výber technológie dokáže zásadným spôsobom zmeniť charakter vína.

4. Kultúra, zachovanie tradícií a zvykov. Vinár bol vždy prirodzeným nositeľom kultúrnych hodnôt, preto je dôležité, aby vinár poznal miestne zvyky a históriu svojho kraja. Víno má byť nástrojom, ktorý pomáha utvárať kultúrnu identitu miesta svojho vzniku.

Odhaliť charakter vín z jednej konkrétnej oblasti je veľká výzva. Je to skôr dlhodobý proces, ako jednorázové vyhlásenie. Vyžaduje pokoru a nie egoistické postoje. Úzky okruh vinárov, ktorých otázka terroir vzrušuje a inšpiruje sa rozhodoli spojiť svoje sily pri hľadaní odpovede na otázku, aký je Terroir Tekov. Novovznikajúce  združenie s názvom: Región Vín - Tekov bude hľadať odpovede na otázky ohľadom podstaty a charakteru vín z nášho regióna.

Región Vín - Tekov označuje vína, pri ktorých je kladený dôraz na miesto pôvodu. Tento región vín Tekov zahrňuje vybrané vinohradnícké obce z okolia Levíc, ktoré spadajú do Tekovského a Pukaneckého vinohradníckeho rajónu, vyznačujú sa jedinečnou mikroklímou a unikátnym geologickým podložím. Je to územie, ktoré je zo západu ohraničené riekou Hron. Zo severu a východu je pod ochranou Štiavnických vrchov.  Z juhu sem prúdi teplý vzduch z Podunajskej nížiny. Rozkladá sa na Ipeľskej pahorkatine, kde vinohrady zapúštajú svoje korene do sopečných vyvrenín.

Terroir Tekov je označenie prapôvodnej esencie, ktorá pochádza z tohto jedinečného územia. Poslaním vinárov je zhmotniť túto esenciu, stvoriť hodnoverné víno, prírodný produkt, ktorý odráža miesto pôvodu.

V Moje máme radosť, že práve z tohto regiónu Vám ponúkneme výborné vína so znamenitou chuťou už tento víkend na Winter Urban Markete v Cvernovke.